Dramatiska Teatern Smolensk

Projektet gäller ett samarbete mellan Teater Albatross och vitryska Teater Smolensk. Region Halland medfinansierar projektet med 20 000 kronor

Teater Albatross planerar att medverka på en internationell teaterfestival i Vitryssland och i anknytning till detta besöker Teater Smolensk Halland. Föreställningar arrangeras av Varbergs-, Halmstads- och Falkenbergs teaterföreningar i samarbete med Teater Halland och Teater Albatross.