Film i Falkenberg

Region Halland ger medfinansiering till Studieförbundet Vuxenskolan för projektet Film i Falkenberg med 50 000 kronor under förutsättning av att medel även beviljas från Falkenbergs kommun och Arvsfonden. Anslaget är en engångsinsats för 2011.

Projektet vill med filmen som verktyg engagera ungdomar att arbeta för att öka tryggheten i Falkenberg, stärka den sociala gemenskapen och verka för att fler ungdomar ska känna att de har en meningsfull fritid. Ungdomars tankar ska lyftas fram och föras in i samhällsdebatten. Målet är att stärka hemorten och öka de ungas delaktighet i demokratiskt arbete samt framställa ett för ungdomar attraktivt material bestående av en film med tillhörande diskussionsunderlag, som kan användas i förebyggande arbete för att diskutera värdegrundsfrågor, kriminalitet, trygghet etc.