Filmprojektet Hjärtsuddi

Region Halland medfinansierar filmprojektet Hjärtsuddi med 3375 kronor.

Projektägare är Caroline Larsson.

Efterhandsstöd till en kortfilm gjord på Katrinebergs folkhögskola.