Folkmusikfest i Halland

Hallands Spelmansförbund får medfinansiering till projektet Folkmusikfest i Halland.

Bakgrund

Hallands Spelmansförbund planerar att arrangera en ungdomsmusikfestival. En förstudie för projektet har genomförts. Musik i Halland kommer att stödja festivalen med bl. a kontraktsskrivning med medverkande.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Region Halland ska skapa möjligheter för musik att bli ett centralt uttryck för den halländska livsplatsen och en angelägenhet för den halländska publiken. Halland ska bli en ledande region för arrangörsutveckling inom musikområdet.

Det uppnår vi genom att ge musiker möjligheter att bo och verka i Halland och genom att söka nya platser, sammanhang, miljöer och arrangörer för musikaktiviteter. Vi uppnår det dessutom genom att skapa växthus för unga kulturskapare inom olika kulturområden.

Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan. Region Hallands bedömning är att projektet stöder genomförandet av kulturplanen.