Förstudie Historiska Halland

Projektet Förstudie Historiska Halland beviljas medfinansiering av kulturutveckling i enlighet med beslut taget i februari 2014.

Region Halland medfinansierar projektet Förstudie Historiska Halland (RS140081) med 25 000 kr.

Projektet finansieras ut anslaget för kulturutveckling och avser kulturhistoria.

Projektägare är Anna Fransisca Nilsson.

Förstudien ska främst visa hur en ny slags kunskapsspridning inom fornvård och kulturhistoria kan utformas med de digitala medierna som arbetsredskap. Studien genomförs i samarbete med Kultur i Halland, Länsstyrelsen i Halland och Hallands kulturhistoriska museum.