Forum Bio Digitalt

Region Halland medfinansierar projektet med 100 000 kronor under förutsättning av att Hylte kommun beviljar särskilt bidrag med lägst motsvarande belopp, samt att Forum Bio presenterar en utvecklad handlingsplan.

Projektet gäller införandet av digital teknik 2LK och 3D för visning framför allt biofilmer. Tekniken kommer att användas vid konserter och andra föreställningar samt t ex idrottsevenemang.

Staten har genom Svenska Filminstitutet infört ett nationellt stöd till digitalisering av biografer. SFI har beviljat bidrag med 3000 000 kronor.