Från herrelösa arkiv till minnesbank på nätet

Folkrörelsernas arkiv i Södra Halland beviljas 188 000 kronor till projektet "Från herrelösa arkiv till minnesbank på nätet".

Ansökan tar upp ett viktigt behov. I avvaktan på att en effektiv funktion skapas för att utveckla den regionala arkivverksamheten bör Folkrörelsearkiven i norra och södra Halland samverka om de herrelösa arkiven  utifrån de behov som finns i d enskilda arkiven.