Freden i Knäred

Laholms kommun planerar att i samband med 400-årsjubileet av Freden i Knäred 1613 skapa en fast utställning i Knäreds samhälle.

Region Halland medfinansierar projektet med 45 000 kronor.