Glimpt of Peru

Region Halland beviljar bidrag till projektet med 20 000 kronor.

 

Tor Palm och Mattias Rask driver projektet som avser en resa till Liamellin i Peru med syfte att ta fram en serie hantverksprodukter med ett högst designvärde. 

Tanken är att ta med produkterna till Sverige för att dokumentera arbetet, föreläsa kring det och marknadsföra det. Kontakter har tagits med gymnasieutbildningar i Halland. Planerade medfinansiärer är bl. a Konstnärsnämnden, Tillväxtverket, samt div. fonder och stiftelser.