2 hektar Halland

Projektet syftar till att genomföra en ny jord- och skogsfastighetsdokumentation i Hallands län. Dokumentationen avser samtliga fastigheter överstigande två hektar. Dokumentationen redovisas på DVD och i fyra inbundna band.

Projektet bidar till regional utveckling genom att skapa arenor och att vårda och utveckla boendemiljöer på landsbygden. Ge långtidsarbetslösa i länet en meningsfull sysselsättning under en längre period. Bevara kulturarvet i Halland genom att beskriva vad som hänt på gårdarna under perioden 1945 – 2010 (Region Halland – kulturs särskilda motiv). Dokumentationen ska var en länk i det livslånga lärandet som gör Halland till den bästa livsplatsen.