Gränsland och Fireworks

Filmkollektivet Everyone we know har beviljats produktionsbidrag till två aktuella kortfilmer, Gränsland (pilot med sikte på långfilm) och Fireworks.

Inspelning 2012 och 2013. Alla i EWK är före detta elever från Katrinebergs Folkhögskola.

Läs mer på EWKs´webbplats