Hållplats

Region Halland medfinansierar projektet Hållplats - ungkulturfestival på Teater Halland med 50 000 kronor.

Projektägare är Riksteatern Halland

Projektet vill utveckla och stärka ett regionalt nätverk mellan regionala aktörer och kommunerna i Halland. Skapa mötesplatser där unga kan ta till sig kultur och utvecklas inom området. Den regionala ungkulturfestivalen på Teater Halland som har fått namnet Hållplats, är en mötesplats som stimulerar till inspiration, fortbildning och delaktighet.