Handslag Halland

Handslag Halland – Utveckling av civilsamhällets medverkan i Samverkansmodellen inom regional, lokal och nationell kulturpolitik beviljas anslag med 440 000 kronor.

På uppdrag av Region Halland har Riksteatern Sverige, Riksteatern Halland och Hallands bildningsförbund 2010-10-01 skrivit rapporten Handslag Halland – en modell för ideell kultursektor i Halland. Rapporten har beretts i processen att ta fram Hallands kulturplan och förslaget har starkt stöd av Hallands kommuner, folkbildning, folkrörelser och ideella organisationer.

Den redovisade tidsplanen tidigareläggs med projektstart 2011.