Handslaget

Riksteatern och Hallands bildningsförbund beviljas 350 000 kronor fördelat på 2012 och 2013, för att gemensamt starta upp en samverkansplattform för ideell kultursektor i Halland.