Herrelösa arkiv år 2

Projektet Herrelösa arkiv år 2 beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i februari 2014.

Region Halland medfinansierar projektet Herrelösa arkiv år 2 (RS 130460) med 119 000 kr.

Projektägare är Folkrörelsernas arkiv i södra Halland.

Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser kulturhistoria.