IB Expo hösten 2011

Projektet innebär att arrangera en arbetsvecka med offentlig konsert, workshops/clinics, föreläsningar, studiebesök samt skolkonserter. I projektet deltar inbjudna internationella artister tillsammans med musikgruppen.

Region Halland beviljar medfinansiering av projektet IB Expo hösten 2011 med 175 000 kronor.

Projektägare är musikgruppen Isildurs Bane.

Bakgrund

Isildurs Bane har en överenskommelse med Region Halland om att fungera som en kreativ miljö för experiment och nyskapande inom musiken. Det ska ske på  både en regional, nationell och internationell nivå. IB Expo-11 är en mötesplats för experimentell musik med stort gensvar i de halländska kultur- och musikskolorna.

Grundtanken med IB Expo är att skapa en kulturell mötesplats med musiker i världsklass och placera Halland på den nationella och internationella musikkartan. Kostnade avser främst gager, resor och boende för de inbjudna internationella musikerna.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Region Halland ska skapa möjligheter för konstnärer, musiker, dansare, teatergrupper, filmare och andra fria kulturskapare att bo och verka i Halland och att tillföra sina särskilda kompetenser. Det uppnår vi genom att förstärka efterfrågan på kulturskaparnas tjänster, stimulera till arbetstillfällen, ge dem möjligheter att förverkliga sina idéer och initiativ samt genom att underlätta för dem att möte publiken i Halland.