Interdisciplinär scenkonst

Region Halland medfinansierar projektet Interdisciplinär scenkonst med 66 000 kronor.

Projektet ingår i utvecklingen av Kulturresidens Halland.

Projektägare är Karolin Bertilsson, Onsala.

I projektet skapas ett tvärdisciplinärt sceniskt verk där likvärdig vikt läggs för alla involverade medium: Rörelse, visuell konst, kostym och ljud.