Internationella Gatuteaterfestivalen 2011

Den Internationella Gatuteaterfestivalen har utvecklats till ett varumärke för Halmstads och Hallands kulturliv. Den utgör en mötesplats för internationella artister och är ett attraktivt besöksmål för turister och hallänningar. De upplevelser som festivalen erbjuder stärker den regionala och lokala konkurrenskraften, företagen och kulturlivet kan växa med upplevelser, attraktion och synlighet som drivkrafter. Projektet syftar till att planera och genomföra en internationell gatuteaterfestival i Halmstad i sommaren 2011.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att planera och genomföra en internationell gatuteaterfestival i Halmstad i sommaren 2011. Festivalen avhölls för första gången 1995. Den är knappast längre ett projekt utan kan mer beskrivas som en långsiktig insats för att skapa ett dynamiskt och attraktivt inslag i Halmstad, centrum och förorter, samt ett fyrtorn i Hallands kulturliv sommartid. Utbudet är möjligt genom det nätverk som under åren byggts upp med enskilda artister, trupper, arrangörer, producenter och festivaler i Europa. Samordning av turnéer gör det möjligt med en kvalité på internationell nivå.

Regionstyrelsen beslöt 2010-10-27 att anta Hallands kulturplan och genomföra den i enlighet med förutsättningarna i budget och verksamhetsplan. Kulturplanen är ett program för utveckling av kulturen i Halland och ett uttryck för en ny modell i svensk kulturpolitik där samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna ska förstärkas. Kulturplanen omfattar tre år men är ett rörligt och levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Ett område i kulturplanen är Region Hallands och kommunernas gemensamma prioriteringar. Region Halland ska skapa möjligheter för kommunerna att profilera sig inom särskilt prioriterade områden. Hallands samlade kulturtillgångar ska ses i ett gemensamt regionalt och lokalt perspektiv.

Den Internationella Gatuteaterfestivalen har utvecklats till ett varumärke för Halmstads och Hallands kulturliv. Den utgör en mötesplats för internationella artister och är ett attraktivt besöksmål för turister och hallänningar. De upplevelser som festivalen erbjuder stärker den regionala och lokala konkurrenskraften, företagen och kulturlivet kan växa med upplevelser, attraktion och synlighet som drivkrafter.

Uppföljning: Projektadministratören lämnar en skriftlig rapport om resultatet senast 2011-12-31.

Planerat startdatum: 2011-01-01

Planerat slutdatum: 2011-08-31

Region Hallands roll i projektet: Samarbetspartner och medfinansiär.

Ansvarig tjänsteman Region Halland: Ingemar Andreasson, utvecklingsledare

Projektägare: Västsvenska Turnerande Sommarteatern, Ulf Andersson 035-15 66 88

Diarienummer: DNR RH10203

Samarbetspartners:

  • Halmstads kommun
  • Statens kulturråd
Finansiering
Finansiär 2011 Totalt:
Region Halland 200 000 200 000
Halmstad kommun 350 000 350 000
Statens kulturråd 75 000 75 000
Sponsorer 80 000 80 000
Totalt: 705 000 705 000