Konstbussen

Region Halland medfinansierar projektet Konstbussen med 72 000 kronor.

Inom ramen för resurscentrum för konst drivs projektet Konstbussen, vars syfte är att konstnärer genom projektet kan få utvecklingsstöd för att genomföra egna konstpedagogiska program för att främja barn och ungas möten med konst.