Konstresor

Region Halland medfinansierar projektet Konstresor med 40 000 kronor.

Inom ramen för resurscentrum för konst drivs projektet Konstresor, vars syfte är attutifrån en förstudie som gjordes hösten 2011 planera konkreta resepaket för att öka tillgängligheten för besökare till platser för konst i Halland.