Kreativa kraftfält

Projektet Kreativa kraftfält startade i oktober 2011. Halland går här i spetsen för att - med en ny metod - analysera en regions potential att växa med kreativitet som drivkraft.

I slutet av 2012 ska en slutrapport lämnas. Denna väntas bidra till förståelsen av sambandet mellan kultur, kreativitet och ekonomisk tillväxt.

Läs mer om projekt Kreativa kraftfält här >>