Projekt Kreativa kraftfält

Hur fungerar kulturen som drivkraft i halländsk ekonomi? Hur kan en region stötta uppkomsten av kreativa kraftfält och innovativa miljöer?

I Region Halland söker vi svar. Vi gör det i det unika projektet Kreativa kraftfält där vi för första gången i Sverige tillämpar den italienske ekonomiprofessorn Pier Luigi Saccos teorier och metoder.

Sverigeunikt projekt

Kreativa kraftfält startade i oktober 2011. Halland går här i spetsen för att - med en ny metod - analysera en regions potential att växa med kreativitet som drivkraft.

I slutet av 2012 ska en slutrapport lämnas. Denna väntas bidra till förståelsen av sambandet mellan kultur, kreativitet och ekonomisk tillväxt.

Politikerna i Halland får viktiga svar

Slutrapporten väntas också ge de halländska politikerna ett viktigt beslutsunderlag.

Den ska ge svar på hur de kulturella och kreativa näringarna kan stöttas så att de bidrar till utvecklingen av Halland. Det vill säga: så att de bidrar till att nå Region Hallands vision "Halland – bästa livsplatsen".

Följs med stort intresse

Kreativa kraftfält drivs i samverkan mellan Region Halland, Kulturmiljö Halland och IULM-universitetet i Milano.

Projektet följs med stort intresse på nationell nivå och en nationell referensgrupp som kan följa arbetet, kommer att skapas. Det finns dessutom intresse även från utlandet.

En metod som går på djupet

Det unika med Kreativa kraftfält är att projektet ger långt mer än vad en traditionell kulturanalys gör.

I botten finns faktauppgifter om antalet kulturutövare, om antalet företag inom kulturella och kreativa näringar och så vidare. Men alla fakta analyseras även utifrån en lång rad olika faktorer som kännetecknar innovativa miljöer. Exempelvis bedöms lokalt engagemang, tillgången till utbildning och stöd för nyföretagare, och öppenheten för initiativ och innovation.

När dessa och andra strukturella förutsättningar vägts in, blir slutresultat en djupgående analys av var i Halland som det finns kreativa kraftfält och innovativa miljöer med en långsiktig utvecklingspotential.

Görs i samarbete med världsledande ekonomiprofessor

Bakom den vetenskapliga metoden (system-wide cultural district eller systemövergripande kulturella distrikt), står Pier Luigi Sacco, professor i ekonomi och verksam vid IULM-universitetet i Milano. Projektet i Halland genomförs i nära samarbete med hans italienska forskargrupp.

Pier Luigi Sacco forskar om kulturens nya och avgörande betydelse för ekonomin i det post-industriella samhället och är världsledande inom sitt område. Han har uppdrag världen runt, och har tagit fram utvecklingsprogram för en lång rad regioner i olika världsdelar.

Samarbetet med Sacco inleddes för fem år sedan i samband med Hallandsmodellen, där kulturhistoriskt värdefulla byggnader restaurerades och sedan användes för bland annat kulturella och kreativa näringar.  

Fyra faser i arbetet

Arbetet med projektet Kreativa kraftfält kan delas i fyra huvudfaser:

  • faktainsamling
  • djupintervjuer
  • analys
  • slutrapport

Den första fasen inleddes i oktober 2011, djupintervjuerna görs till våren och under andra halvåret 2012 kommer det italienska forskarlaget att inleda den analys av insamlat material som ska leda fram till slutrapporten.

Projektet är ett led i arbetet med att ta fram en handlingsplan fram för hur Region Halland ska arbeta med kulturella och kreativa näringar.  

Styrgrupp för Kreativa kraftfält

  • Christer Gustafsson
  • Dennis Axelsson
  • Eva Nyhammar
  • Daniel Borgman
  • Bea Lindell
  • Ingemar Andreasson