Kreativitet som väg till psykisk hälsa

Region Halland medfinansierar projektet "Kreativitet som väg till psykisk hälsa" med 150 000 kronor.

Stefan Petzén och Lars Häggström får anslag för projektet "Kreativitet som psykisk hälsa".