Kreatören i fokus

Kulturella och kreativa näringar är en viktig utvecklingsfaktor. För att bättre ta tillvara på den potential som finns i Halland inom detta område, vill Region Halland nu starta projektet "Kreatören i fokus: Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar".

Bakgrunden till projektet är att det idag saknas såväl tillräcklig kunskap som tydliga riktlinjer och prioriteringar av vilka insatser som behövs.

Projektet, som initialt ska pågå under 2011, syftar till att genom kartläggning och analys ta fram en handlingsplan för hur stödet till näringarna ska utformas.  En viktig del i projektet är också att skapa ett regionalt forum och mötesplats för kreatörer och aktörer inom sektorn.

På lång sikt ska projektet skapa bättre förutsättningar för nuvarande och blivande entreprenörer att utveckla sina affärsidéer och sitt företagande.

Finansiärer är Tillväxtverket och Region Halland.