Kulturarv och regional identitet

Region Halland medfinansierar projektet "Kulturarv och regional identitet" med 92 000 kronor.