Kvarnofoni 2011

Konstnärerna Mikael Ericsson och Julijana Nemeti har genomfört en förstudie kring möjligheterna att skapa ett permanent ljudkonstverk i Harplinge Väderkvarn. Kvarnen är kulturhistoriskt värdefull och målet är att addera en ny funktion till kvarnen genom att låta kraften från vingarna styra en självspelande musikmaskin inne i byggnaden. På det sättet ändras byggnadens identitet från kvarn till Kvarnofon.

Kvarnofoni 2011

Region Halland ger medfinansiering till Kulturföreningen Harplinge Kvarnofoni för projektet Kvarnofoni 2011 med 60 000 kronor.

Bakgrund

Konstnärerna Mikael Ericsson och Julijana Nemeti har genomfört en förstudie kring möjligheterna att skapa ett permanent ljudkonstverk i Harplinge Väderkvarn. Kvarnen är kulturhistoriskt värdefull och målet är att addera en ny funktion till kvarnen genom att låta kraften från vingarna styra en självspelande musikmaskin inne i byggnaden. På det sättet ändras byggnadens identitet från kvarn till Kvarnofon. Konstverket är tänkt att bli permanent.

Förstudien har genomförts med ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Framtidens kultur, Region Halland och Kulturförvaltningen i Halmstad.

För 2011 planeras uppbyggnad av ett Konstlaboratorium där två nya stora installationer kommer att visas. Den ena dokumenterar Kvarnofonens förverkligande. Den andra är ett skulpturprojekt. För 2012 planeras verksamhet med utställningar, workshops, konserter, seminarier och föredrag.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Region Halland ska skapa möjligheter för Halland att sticka ut som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner. Region Halland ska också skapa möjligheter för konstnärer att bo och verka i regionen och tillföra sina särskilda kompetenser.

Det uppnår vi genom att förstärka efterfrågan på konstnärernas tjänster och underlätta för dem att möta publiken i Halland. Vi uppnår det också genom att skapa ett regionalt resurscentrum för utveckling av bild och i hela Halland. Frågan om att stödja projekt som skapar spets och profil i Hallands konstliv bör behandlas i samband med utformning av resurscentrets uppgifter och roll.

Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan. Region Hallands bedömning är att projektet har ett regionalt intresse, stöder genomförandet av kulturplanen och de regionala kulturpolitiska målen.

En förutsättning för Region Hallands medfinansiering av projektet är medverkan i finansieringen från Halmstads kommun. Insatserna bör samspela innehållsmässigt och i omfattning. Medel bör även sökas från Kulturbryggan.