Långfilmen Fröken Julie

Region Halland medfinansierar projektet "Långfilmen Fröken Julie" med 50 000 kronor.

Anslag avser klippning/postproduktion/färdigställandet av långfilmen Fröken Julie.

Filmen är baserad på August Strindbergs pjäs med samma namn och har spelats in på Skottorps slott. Den beräknas vara klar till Göteborgs filmfestival 2012. Producent är Mattias Dimfelt, Halmstad.