LEK

Filmkollektivet RåFilm har beviljats produktionsbidrag till Postproduktionen av dokumentärfilmen LEK.

Läs mer på Råfilms webbplats

Följ Filmkollektivet Råfilm på Facebook