Moderna bokbandstyper – utveckling av Handboksbinderi som kreativ näring

Region Halland medfinansierar projektet med 28 000 kronor.

Hubner Bokforum arrangerar ett 5-dagars workshop i konsthantverket bokbinderi med ett upptagningsområde i Skandinavien.