Offentlig konst – vad är det?

Region Halland medfinansierar projektet "Offentlig konst – vad är det?" med 147 000 kronor.