Operation Lajvopera

Region Halland medfinansierar projekt Operation Lajvopera med 100 000 kronor för 2011. Frågan om stöd för 2012 ska prövas efter utvärdering av projektet.

Projektet innebär att med inspiration från lajv, levande rollspel, undersöka möjligheterna för att tillsammans med publiken spela upp ett dramatiskt händelseförlopp med musikaliska inslag – en lajvopera. Formen kan användas både som pedagogisk workshop eller riktas till en mer allmän publik. Publiken smälter in och är delaktig i sammanhanget genom placering, agerande och kostym.

Projektet har beviljats startstöd med 130 000 kronor av Kulturbryggan.