Opphämta från högloftsstuga till glaspalats

Region Halland medfinansierar projektet "Opphämta från högloftsstuga till glaspalats" med 70 000 kronor för 2013.