Pascaldagarna och Spezialdagen

Projektet Pascaldagarna och Spezialdagen syftar till att under fortbildningsdagar i september 2011 sammanföra personer som möter funktionsnedsatta i sitt yrke och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera framtida utveckling, att öka kunskapen om personer med funktionshinder, samt att ge alla personer med funktionsnedsättningar möjligheter att delta i och utvecklas inom kulturella ämnen.

Region Halland ger medfinansiering till Varbergs kommun, kulturskolan för projektet Pascaldagarna och Spezialdagen med 50 000 kronor under förutsättning av att fortbildningen är öppen för deltagande från hela Halland, samt att Varbergs kommun bidrar med lägst motsvarande belopp. Anslaget är en engångsinsats för 2011.

Bakgrund

Våren 2010 startade ett samarbete mellan fritiden för funktionshindrade och Varbergs kulturskola. Detta samarbete mynnade ut i ”Spezialdagen” en dag för personer med funktionsnedsättningar. År 2011 samarbetar kulturskolan med Riksföreningen Pascal och planerar Pascaldagarna i anslutning till Spezialdagen. Pascaldagarna har tidigare varit fortbildningsdagar för musik- och kulturskolärare, som tidigare arrangerats av SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) med medel från allmänna arvsfonden.

Syftet är att under fortbildningsdagar i september 2011 sammanföra personer som möter funktionsnedsatta i sitt yrke och ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera framtida utveckling, att öka kunskapen om personer med funktionshinder, samt att ge alla personer med funktionsnedsättningar möjligheter att delta i och utvecklas inom kulturella ämnen.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. I planeringen av kulturverksamheten ska Region Halland ta hänsyn till den särskilda situation och de särskilda behov som personer med funktionshinder lever med. Det handlar dels om att tillgängliggöra det ordinarie utbudet, dels om riktade insatser.

Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan. Region Hallands bedömning är att projektet stöder genomförandet av kulturplanen och de regionala kulturpolitiska målen. Projektet har ett regionalt intresse under förutsättning av att inbjudan till Pascaldagarna är öppen för deltagare från hela Halland.