Poetry Slam - Hallandslag till SM

Föreningen Poesi i Halland har fått projektanslag, medfinansiering av projektet Poetry Slam - Hallandslagets medverkan vid SM i Visby.

Föreningen Poesi i Halland genomför årligen Poetry Slamtävlingar i de halländska kommunerna. Syftet är att locka till och stimulera skrivande och framförande av poesi.

Segrarna i tävlingarna bildar ett Hallsandslag som representerar länet vid SM i Poetry Slam i Visby i juni. Ansökan till Region Halland avser resor och boende för deltagarna, samt anmälningsavgift.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Region Halland ska bl. a stimulera halländsk författarskap.

Det uppnår vi genom att ge författare och unga skribenter möjligheter att bo och verka i Halland och genom att söka nya platser, sammanhang, miljöer och arrangörer för litteratur och poesiaktiviteter. Vi uppnår det dessutom genom att skapa växthus för unga kulturskapare inom olika kulturområden.

Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan. Region Hallands bedömning är att projektet har ett regionalt intresse, stöder genomförandet av kulturplanen och de regionala kulturpolitiska målen.

Projektets resultat ska redovisas till Region Halland senast 2011-08-31.