Produktionsbidrag från Film i Halland

Dessa filmprojekt har fått stöd från Kultur i Halland. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser filmverksamhet.

Beviljade produktionsbidrag ingår sedan 2014 i stödet till kulturutveckling. Vilka projekt som tilldelats stöd för kulturutveckling redovisas här.