Antirasistiska filmdagar

Projektet syftar till att synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och demokrati.

Genomförande

Filmvisningar arrangeras i Filmhuset Facklan för högstadie- och gymnasieelever. För- och efterarbete görs i klassrummen. elevernas arbeten visas i Facklans foajé under filmdagarna och elevernas egna kortfilmer eller PowerPoint-presentationer kan visas som förfilm.

Startdatum: 2010-04-01

Slutdatum: 2011-05-30

Projektägare: Förvaltningen för Kultur & Turism, Kungsbacka kommun

Projektledare: Caroline Wingolf, Kungsbacka kommun

Partners: Film i Halland och FilmCentrum Väst 

Diarienummer: RH10088