Måla för livet

Konst och bild som resurs i halländsk äldreomsorg

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla en modell för hur konst och bildskapande kan bli en resurs i halländsk äldreomsorg. Projektet vill dessutom praktiskt pröva modellen i minst två kommuner och på ett antal institutioner. Målgrupp är boende inom vården och personal, samt de som arbetar övergripande med planering av vårdens innehåll.

  • Hallands bildningsförbund har genomfört fas 1 - utveckling av idén och förankring av projektet.
  • Nu går arbetet in i fas 2 - genomförandet av projektet i Halmstad och Kungsbacka.

Projektägare: Hallands bildningsförbund

Projektledare: Martin Odd, Hallands bildningsförbund

Partners: Arbetsförmedlingen Kultur