Projekt Slöjd i Halland

Region Halland medfinansierar projektet med 100 000 kronor.

Projektet avser möjliggöra ett rörligt utrymme av fria medel för slöjd och hantverk.