Projekt som beviljats bidrag i maj 2014

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i maj 2014. Besluten gäller ansökningar om bidrag till kulturutveckling som inkommit till 1 maj 2014.

Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Region Halland har 2014-05-22 beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

 • Utifrån ett gemensamt mönster med ytterligare 125 000 kronor. Projektägare: Kultur i Halland - Slöjd
 • Halländsk Bokmässa (RS140243) med 50 000 kronor. Projektägare: Kultur i Halland - Regionbiblioteket
 • JS Bach motetter och cellosviter med Varbergs Kammarkör (RS 140197) med 42 000 kronor. Projektägare: Varbergs Kammarkör
 • Hunehals borg (RS140208) med 31 000 kronor för 2014. Projektägare: Föreningen Hunehals borg
 • Nature Matters - nordisk smyckekonst (RS 140233) med 25 000 kronor. Projektägare: Kungsbacka konsthall, Kultur & Turism, Kungsbacka
 • Shaun Tan - Bild- och textvärldar för alla (RS140238) med 150 000 kronor. Projektägare: Hallands konstmuseum
 • Handmade with love - Halland to Tokyo 2014 (RS130482) med ytterligare 50 000 kronor. Projektägare: Kultur i Halland
 • Husen berättar (RS140166) med 20 000 kronor. Projektägare: Föreningen Byggnadsminnen i Halland

Region Halland har 2014-06-11 beslutat att medfinansiera nedanstående projekt (där ansökan gjorts före 1 maj, men därefter reviderats pga ändrade förutsättningar):

 • Mark (RS140214) med 60 000 kronor. Projektägare: Rickard Fredborg. Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser dans.

Projekten har bedömts med utgångspunkt i Hallands kulturplan 2014 - 2016, Kriterier för stöd till kulturutveckling (projekt), samt tillgängliga medel. Särskild vikt har bland annat lagts vid

 • Regionalt perspektiv
 • Förnyelse och kvalitet
 • Kommunal, nationell eller annan medfinansiering

Filmprojekt

Region Halland har 2014-05-22 beslutat att medfinansiera nedanstående filmprojekt:

 • Fria vatten (RS140222) med 30 000 kr. Projektägare: Pelle Oskarsson / Filmprojektet Fria Vatten
 • Jag ska dansa tills jag är hundra år! RS (140142) med 20 000 kr. Projektägare: Camilla Bondesson
 • Lucky Strike (RS140207 / RS130320) med 35 000 kr för 2014. Projektägare: Jan-Olof Nilsson

Projekten har bedömts med utgångspunkt i Hallands kulturplan 2014 - 2016, Kriterier för stöd till kulturutveckling (projekt), samt tillgängliga medel.