Projekt som beviljats i december 2013

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i december 2013. Projekten är grupperade utifrån utvecklingsområde.

Scenkonst

Medfinansiering av kulturutveckling inom scenkonst.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser scenkonst:

 • Det låter i Halland (RS130465) 170 000 kr. Projektägare är G Siljebos musikverkstad.
 • Kultur och hälsa (RS130467) 30 000 kr. Projektägare Hallands bygdegårdsdistrikt.
 • Kulturverket - Fri aktör (RS130511) 300 000 kr. Projektägare är Kulturverket Onsjö.
 • Let's Dödsdans (RS130468) 100 000 kr. Projektägare Crona Produktion.
 • Internationella Gatuteaterfestivalen (RS130459) 250 000 kr. Projektägare är Västsvenska Turnerande Sommarteatern.
 • Halmstad by bike (RS130470) 20 000 kr. Projektägare är Art Management.
 • Jubileum! Teater Albatross 30 år (RS130487) 225 000 kr. Projektägare är Teater Albatross.
 • Växthus för halländsk scenkonst (RS130474) 200 000 kr. Projektägare är Hallands bildningsförbund.
 • Scenkonst utanför centralorten (RS130501) 50 000 kr. Projektägare är Riksteatern Halland.
 • Växthus för ungas kulturskapande (RS130500) 75 000 kr. Projektägare är Riksteatern Halland.
 • Nya publikgrupper (RS130503) 50 000 kr. Projektägare är Riksteatern Halland.
 • Dantedagen (RS130499) 50 000 kr. Projektägare är Riksteatern Halland med partnern Teater Halland.

Kulturresidens

Projekten finansieras ur anslaget för kulturresidens och avser scenkonst:

 • Pavlovs hund och Schrödingers katt (RS130472) 180 000 kr, som ett Kulturresidens 2014. Projektägare är Operation Opera/Jalhed Produktion.

Film

Medfinansiering av kulturutveckling inom film.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser filmverksamhet:

 • Film som förenar (RS130453) 100 000 kr. Projektägare är Förvaltningen för Kultur och Turism i Kungsbacka.
 • Filmen Barracuda (RS130316) 40 000 kr. Projektägare är Incussus Media.
 • Filmprojektet om Torsten Billman (RS130408) 21 000 kr. Projektägare är ABF Norra Halland.
 • Demoner - en dokumentärfilm om några av Sveriges främsta 1900-talskonstnärer (RS130517) 35 000 kr. Projektägare är Julia Dinome.
 • En bagladys memoarer (RS130520) 50 000 kr. Projektägare är Julia Dinome.
 • Fabeln om fasanen och sopåkaren (RS130493) 40 000 kr. Projektägare är Andreas Kassel.
 • En ängel i familjen (RS130492) 35 000 kr. Projektägare är Karin Ekberg Enskild Firma.
 • The Here After (RS130494) 75 000 kr. Projektägare är Zentropa International Sweden.
 • Två tummar upp (RS130475) 30 000 kr. Projektägare är Filmkollektivet RåFILM.

Konstverksamhet

Medfinansiering av kulturutveckling inom konstverksamhet.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser konstverksamhet:

 • Baertling/Olsson (RS130510) 150 000 kr. Projektägare är Hallands konstmuseum.
 • Fragile - Hanteras varsamt - Zerbrechlich (RS130466) 12 000 kr. Projektägare är Anita Wohlen.
 • Hanhalskolonins Ansgarius (RS130512) 45 000 kr. Projektägare är Kungsbacka kommun.
 • Tiden är inne - Samtida konst i halländska kyrkor (RS130479) 115 000 kr. Projektägare är Sensus Västra Sverige.

Slöjd

Medfinansiering av kulturutveckling inom slöjd.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser slöjd:

 • Gränslös hemslöjd (RS130485) 50 000 kr. Projektägare är ABF Norra Halland.
 • Handmade with love (RS130482) 275 000 kr. Projektägare är Kultur i Halland, konst och kulturfrämjande.

Kulturhistoria

Medfinansiering av kulturutveckling inom kulturhistoria.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser kulturhistoria:

 • Minnen på radiostationen (RS130471) 20 000 kr. Projektägare är Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

Bildningsverksamhet

Medfinansiering av kulturutveckling inom bildningsverksamhet.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser bildningsverksamhet:

 • Vetenskap och kultur (Vetenskapskafé, Kunskapsknallarna, Kammarfysik-ensamblen), (RS130473) 225 000 kronor. Projektägare är Hallands bidningsförbund.

Bibliotek och läsfrämjande

Medfinansiering av kulturutveckling inom bibliotek och läsfrämjande.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser bibliotek:

 • Språkkedjan 2014 (RS130504) 95 000 kr. Projektägare är Kultur i Halland - Regionbibliotek.

Kultur och hälsa, kultur i äldreomsorgen

Medfinansiering av kulturutveckling inom kultur och hälsa samt äldrevården.

Nedanstående beviljas medfinansiering.

Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser kultur och hälsa och äldreomsorgen:

 • Skriva för livet, år 2 (RS130476) 52 000 kr. Projektägare är Hallands bildningsförbund.

Statens kulturråd har beviljat Region Halland stöd till projektet Kultur för livet. Hallands bildningsförbund är huvudsaklig utförare på uppdrag av Region Halland. Region Halland ska medfinansiera projektet för 2014 för insatser inom bl a konst- och musikverksamhet. Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser kultur i äldreomsorgen, särskilt konst och scenkonst/musikverksamhet:

 • Kultur för livet (RS120072) 310 000 kr. Projektägare är Kultur i Halland och Hallands bildningsförbund, med kommunerna som partner.

Övrigt

Medfinansiering av kulturutveckling.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Verksamheten finansieras ur anslaget för kulturutveckling (projekt):

 • Kulturimperiet 2014 (RS120049) med högst 120 000 kr genom köp av annonsutrymme. Utbetalning uppdelas periodiskt under 2014 relaterat till utgivningen.

Nedanstående projekt finansieras ur anslaget för Kulturutveckling 100 000 kr (och avser filmverksamhet) och dels ur anslag Scenkonst 20 000 kr och Film 25 000 kr:

 • Doc Lounge (RS130490) 145 000 kr. Projektägare är Teater Halland.