Projekt som beviljats i september 2013

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget 2013-09-19. Projekten är grupperade utifrån utvecklingsområde.

Scenkonst samt barn och unga

Medfinansiering av kulturutveckling inom scenkonst samt barn och unga.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser scenkonst samt barn och unga.

 • Konferens Skapande skola (RS130281) 35 000 kronor. Projektägare är Kultur i Halland - Scenkonst.
 • DANTE-dagen (RS130332) 25 000 kronor. Projektägare är Riksteatern Halland.
 • Trampa inte på min tröskel del 1 (RS130341) 50 000 kronor. Workshop för unga talanger som förberedelse för en föreställning i samverkan med ALbert Olssonsällskapet sommaren 2014. Projektägare är Hallands bildningsförbund.
 • Knutpunkt 2014 (RS130345) 80 000 kronor. För att arrangera den nordiska konferensen Knutpunkt 2014. Syftet är att samla producenter, designers, forskare pedagoger och entusiaster från hela världen med intresse av lajv - levande rollspel. Projektägare är föreningen Knutpunkt.
 • Besök i Tönder (RS130381) 5000 kronor inom ramen för Så kan du finansiera din idé. Projektägare är Bengt-Göte Bengtsson.

Film

Medfinansiering av kulturutveckling inom film.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser filmverksamhet.

 • Barracuda (RS130316) 50 000 kronor. Projektägare är Incussus Media.
 • Möten i ett land i skuggan av kriget (RS130320) 14 000 kronor för 2013. Projektägare är Jan-Olof Nilsson.
 • Fireworks (RS130324) 30 000 kronor för är 2013. Projektägare är Everyone We Know.
 • Porsche (RS130328) 50 000 kronor. Projektägare är Göta Film AB.
 • Zimbabwes pånyttfödelse (RS130337) 25 000 kronor. Projektägare är Zachrisson Production.
 • Insekten (RS130258) 25 000 kronor. Projektägare är Firma B Dahlman.
 • CF Balkan (RS130065) 50 000 kronor. Medfinansiering av projektet Creative FOrce Östra Europa och Västra Balkan till vilket Svenska Institutet beviljat 243 000 kronor.
 • The True Wheel (RS130338) beviljas 25 000 kronor inom ramen för projektet Så kan du finansiera din idé. Projektägare är Sono - Nilsson.

Bild och form

Medfinansiering av kulturutveckling inom Bild och form.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser Bild och form.

 • Bela Print Biennale (RS130208) 25 000 kronor. Projektägare är konstnären Carina Fogde.
 • Vistelse i Paris (RS130319) 15 000 kronor. Projektägare är konstnären Agneta Göthesson.
 • Konstrundan 2013 (RS130321) 50 000 kronor. Projektägare är Konstliv Halland.

Litteratur och bokutgivning

Medfinansiering av kulturutveckling inom Litteratur och bokutgivning.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser litteratur.

 • Boken om Teater Albatross (RS130336) 50 000 kronor. Projektägare är Teater Albatross.

Bibliotek och läsfrämjande

Medfinansiering av kulturutveckling inom Bibliotek och läsfrämjande.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser Bibliotek.

 • Hela Halland läser (RS130111) 61 000 kronor. Projektägare är Kultur i Halland Regionbibliotek.
 • ViSA Halland (RS130326) 30 000 kronor för 2013 samt 30 000 kronor för 2014. Projektägare är Kultur i Halland Regionbibliotek.
 • Bryr sig ungdomar om läsning (RS130335) 10 000 kronor. Projektägare är Kultur i Halland Regionbibliotek.

Kultur och hälsa

Medfinansiering av kulturutveckling inom kultur och hälsa.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser kultur och hälsa.

 • Skriva för livet (RS130308) 93 000 kronor för 2013. Seniorer skriver och berättar. Projektägare är Hallands bildningsförbund.