Regional slöjdsamverkan - Kraftkamp

Region Halland medfinansierar projektet Regional slöjdsamverkan - Kraftkamp, med 45 600 kronor.

Projektägare är Kultur i Halland - slöjd.

I samarbete med Hallands 4H ska Kultur i Halland - slöjd genomföra ett slöjdläger för ungdomar mellan 12 och 15 år på Stättareds 4H-gård i Kungsbacka kommun. Lägret pågår under 6 dagar i månadsskiftet juli - augusti och har plats för 21 deltagare. Lägret är fritt att anmäla sig till för alla, men lägret marknadsförs främst i alla grundskolor i Halland och Göteborg, samt genom arrangörernas digitala och fysiska kanaler.

Förhoppningen från Kultur i Halland - slöjds sida är att fånga upp slöjdintresserade medlemmar i Hallands 4H som kan spinna vidare på detta intresse i sina lokala klubbar och att de med stöd från 4H:s administration ska generera självständig slöjdverksamhet ute i regionen.