Regional vetenskapskommunikation

Region Halland medfinansierar projektet Regional vetenskapskommunikation med 160 000 kronor för 2011, samt med 183 000 kronor för 2012 under förutsättning av att Region Halland beviljar medel för Kulturutveckling 2012.

Projektet vill skapa direkta möten mellan forskare och publik genom nya former för kommunikation: Vetenskapscaféer, vetenskapskonserter och "torgdagar" med experiment, Scenfärdig science, Kunskapsknallarna etc.

Projektägare är Hallands bildningsförbund och i projektet deltar ett brett spektrum av aktörer som innefattar bl a Högskolan i Halmstad, Världsarvet radiostationen Grimeton, hembygdsföreningar och bibliotek.