Rockfesten 2011

E-kraft Event ek.förening får medfinansiering av projektet Rockfesten 2011.

Projektets resultat ska redovisas till Region Halland senast 2011-09-30.