Rum för dans - Sofa(r)

Region Halland medfinansierar projektet Rum för dans - Sofa(r) med 300 000 kronor.

Projektet ingår i utvecklingen av kulturresidens i Halland.

Projektägare är Kultur i Halland - dans.

Dansresidens i Falkenberg inom ramen för Rum för Dans. Samproduktion med Kenneth Kvarnström. En musik- och dansföreställning av och med Jonas Nordberg, Kenneth Kvarnström och gäster.