Salmo i Himleån

Region Halland medfinansierar projektet Salmo i Himleån med 40 000 kronor för 2013.

Projektägare är Aqua foto, Tony Holm.

Filmen Salmo i Himleån eller vandringsfiskar i halländska vattendrag.

En film som visar hur Hallands landskapsfisk - laxen (Salmo salar) och dessutom havsöringen (Salmo trutta trutta) lever sina liv. Projektet filmas med samma HD 1080 utrustning som filmen "Backpackers" (2012). Bilderna blir bättre än i våra äldre filmer, som är gjorda på Super-16-film. Fotot är storslaget och tack vare ny teknik ännu mera rikt på innehåll.

Projektet är till för alla som är intresserade av en vacker och spännande film om ett par arter som lever ett liv både i havet och i vattendrag.