Samverkan BVC - bibliotek för barns språkutveckling

 - forskning och best practice

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag byggt på forskning och best practice, för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek. Syftet är att främja barns tidiga språkutveckling på bästa sätt.

Läs mer om projektet på Regionbibliotek Hallands webbplats >>