Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling

Regionbibliotek Halland beviljas 125 000 kronor till år 2 för projektet "Samverkan BVC-bibliotek för barns språkutveckling".

Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.