Sätt Halland på kartan – en förstudie

Region Halland medfinansierar projektet "Sätt Halland på kartan – en förstudie" med 37 200 kronor.