Skandinaviens port mot omvärlden - Grimetons radiostation

Region Halland medfinansierar filmprojektet Skandinaviens port mot omvärlden - radiostationen Grimeton med 30 000 kronor 2011.

Filmaren Anton Silver ansöker om utvecklingsstöd för filmen Skandinaviens port mot omvärlden - Grimetons radiostation. Ansökan avser projekteringskostnader och research 2011, projekteringskostnader 2012 samt efterbearbetning och mastring 2013.